Зоонозын өвчин
Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.12.20)
224

НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 1017 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан. Эдгээрийн 846(83.2%) хачигт халдвар, 131(12.9%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 9(0.9) боом, 7(0.7%) тарваган тахал, 4(0.4%) хумхаа, 1(0.1%) ям, 5(0.5%) денги, 10(1.0%) бэтэг, 3(0.2%) бруцеллез, 1(0.1%) ку халуурал өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн байна.

Дэлгэрэнгүй

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter