ЗӨСТ
Аймгийн салбар дундын зөвлөл эрсдэлийн үнэлгээ хийлээ
479

Өмнөговь аймгийн салбар дундын зөвлөл шинэ коронавируст халдвар (COVID-19)-ын эрсдэлийн үнэлгээг хийлээ. Эрсдэлийн үнэлгээг аймгийн Эрүүл мэндийн газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Зоонозын өвчин судлалын төв, Хилийн цэргийн анги, Цагдаагийн газар, Онцгой байдлын газар, Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв, Хүнс хөдөө аж ахуйн газар зэрэг байгууллагууд хамтран Монгол Улсын Шадар сайдын 2017 оны А/08 тоот тушаалаар батлагдсан эрсдэлийн үнэлгээний аргачлалын дагуу үнэлгээг Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийлээ.

Нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдал үүсгэн болзошгүй үйл явдлын эрсдэлийн үнэлгээг хийхэд өндөр эрсдэлтэй байлаа.

Өмнөговь аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв

Нийтлэгдсэн огноо: 2020.02.28

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter