Цаг үеийн
Сургалт зохион байгуулав
122

Үндэсний Аврах Бригадын 73 аврагчдад “Коронавируст КОВИД-19 халдвараас  өөрсдийгөө хамгаалах”, “Тохиолдлын удирдлагын тогтолцоо” сэдвээр 2 цагийн сургалтыг зохион явуулав.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter