Зөвлөгөө
COVID-19 Эрүүл мэндийн байгууллагын эрсдэлийн мэдээлэл харилцааны гарын авлага
471

Энэхүү гарын авлага нь эрүүл мэндийн байгууллагын удирдлага, эрүүл мэндийн ажилтнуудад ажлын байран дахь эрүүл, аюулгүй байдлыг хангахад шаардагдах үндсэн үйл ажиллагааны тоймыг өгнө. 

COVID-19 халдварын дэгдэлтийн хариу арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд эрүүл мэндийн ажилтнуудын  үүрэг маш чухал бөгөөд өвчний тархалтыг хязгаарлах буюу зогсооход улс орны хамгаалалтын үндсэн суурь нь юм.

Тус гарын авлага нь эрүүл мэндийн ажилтнуудыг халдвараас хамгаалах, эрүүл мэндийн байгууллагад COVID-19 халдвар тархахаас урьдчилан сэргийлэх зорилготой юм. 

Гарын авлагыг эндээс татаж авна уу.

Нийтлэгдсэн огноо: 2020.03.08

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter