Таны мэдлэгт
FAO/OIE/WHO цахим хуралд урьж байна
440

FAO/OIE/WHO ЦАХИМ ХУРАЛ:
Нянгийн эсрэг хэрэглээний аргууд
Олон улсын Хүнс, Хөдөө Аж Ахуйн Байгууллага (FAO), Дэлхийн Амьтны Эрүүл Мэндийн Байгууллага (OIE), Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага (WHO)-аас:
Хүн, амьтан, ургамлын салбарт баримтлах нянгийн эсрэг аргууд сэдэвт олон улсын Гурван талт тайланг танилцуулах цахим хуралд урьж байна.
Нянгийн Эсрэг Мэдлэг олгох олон улсын долоо хоногийн үеэр дээрх гурван байгууллагын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга нар Гурван талт тайланг боловсруулсан. Тус цахим хурлаар хүн, амьтан, ургамлын салбар дахь нянгийн эсрэг хэрэглээнд тогтоосон стандартууд, тэдгээрийн байгалийн нөлөөлөл, дараагийн алхмуудын ололт, дэвшил, дутагдалтай талуудын талаарх тойм, танилцуулгуудын талаар хэлэлцэнэ.
Илтгэлүүдийн дараа асуулт хариулт болон нэгдсэн хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдах болно.
БҮРТГЭЛ нээлттэй, та бүртгүүлээрэй.

Эх сурвалж: https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/02/10/default-calendar/fao-oie-who-webinar-on-instruments-on-antimicrobial-use

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter