ЗӨСТ
Өмнөговь аймгийн ЗӨСТ боомын шинжилгээ хийлээ
396

Өмнөговь аймгийн ЗӨСТ нь 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт боомын хяналтын шинжилгээг гүйцэтгэлээ. Тус хяналтын шинжилгээгээр хөрс бууц 150,  үс ноос 35, арьс шир 10 нийт 195 дээж цуглуулан лабораторийн шинжилгээ хийлээ. Тус шинжилгээг нян харах, нян судлах аргаар шинжилсэн ба боом өвчний үүсгэгч илрээгүй.

Өмнөговь аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв

Нийтлэгдсэн огноо: 2021.06.28

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter