Зоонозын өвчин
Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2021.06.30)
1993

НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл:
2021 оны 06-р сарын 07-оос 06-р сарын 30-ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус ОХУ, БНХАУ-ын газар нутагт нүүдлийн шувуудын дунд илэрсэн байна (Хүснэгт 1. Зураг 1. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын тархалт болон вирусын хэлбэр).

Дэлгэрэнгүй

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter