Зоонозын өвчин
Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2021.07.26)
1775

НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл:
2021 оны 06-р сарын 30 наас 07-р сарын 26 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Дани, Швед, Того улсын газар нутаг зэрлэг болон тэжээвэр шувуудын дунд илэрсэн байна (Хүснэгт 1. Зураг 1. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын тархалт болон вирусын хэлбэр).

Дэлгэрэнгүй

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter