ЗӨСТ
Сургалт хийлээ
1028

“Даланзадгадад үйлдвэрлэв” хөтөлбөрийн хүрээнд Даланзадгад сумын ЗДТГ-тай хамтран Даланзадгад сумын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хүнсний үйлдвэрлэл эрхэлж буй аж ахуйн нэгжүүдийн 70 ажилчин, албан хаагчдад, малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн худалдан борлуулдаг иргэн, аж ахуйн нэгжийн 38 ажилтан албан хаагчдад, 21  дэлгүүрийн худалдагчдад тус тус хамтарсан сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтаар албан байгууллагууд халдвар хамгааллыг хэрхэн баримтлах, ариутгал халдваргүйтгэлийн тухай зэрэг сэдвээр нийт 3 удаа сургалт хийлээ.

Өмнөговь Зоонозын өвчин судлалын төв

Нийтлэгдсэн огноо: 2021.12.06

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter