Онцлох
Зоонозын өвчин судлалын төвүүдийн удирдах ажилтныг чадавхжуулах нь зөвлөгөөн – 2022
1037

“ЗООНОЗЫН ӨВЧИН СУДЛАЛЫН САЛБАРЫН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ЗӨВЛӨГӨӨН-2022”

ХААНА: Хөвсгөл аймаг
ХЭЗЭЭ: 2022 оны 03 дугаар сарын 11-13 өдөр
ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ: Хөвсгөл аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв


2022 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдөр
Чиглүүлэгч: ЗӨСҮТ-ийн дэд захирал Б.Амгаланбаяр  
09:00 – 09:30 Оролцогчдын бүртгэл  
09:30 – 09:50 Нээлтийн үйл ажиллагаа  
–   ЗӨСҮТ-ийн ерөнхий захирал, Н.Цогбадрах

–   ЭМЯ, НЭМГ-ын ахлах мэргэжилтэн, А.Долгорханд

–   ДЭМБ-ын НДББ-ын төвийн Эрүүл мэндийн ноцтой байдлын хөтөлбөрийн мэргэжилтэн, тархвар судлаач, Манилая Пэншай

–   ДЭМБ-ын Монгол дахь суурин төлөөлөгч Сергей Диордица

09:50 – 10:00 Дурсгалын зураг татуулах  
Үндсэн илтгэл:  
10:00 – 10:20 “Зоонозын салбарын 2021 оны ололт, амжилт, цаашдын чиглэл” – ЗӨСҮТ-ийн Ерөнхий захирал,  Н.Цогбадрах Татаж авах
10:20 – 10:30 Монгол Улсад зоонозын халдварт өвчний хяналт, сэргийлэлтийг сайжруулах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, ЭМЯ, НЭМГ-ын ахлах мэргэжилтэн А.Долгорханд Татаж авах
10:30 – 10:45 Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн 2022-2025 онд хэрэгжүүлэх “Дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө” ЗӨСҮТ, Захиргааны албан дарга, Ц.Энхбаяр Татаж авах
Зорилтот илтгэл  
10:45 – 11:40 “Жинхэнэ манлайлал, манлайлагчийн ур чадвар”- Зочин илтгэгч, Амар сургалтын төв, Ч.Сайхнаа
Үндсэн илтгэл:  
11:40 – 12:00 Цайны завсарлага  
12:00 – 12:10 Шинэ ба сэргэн тархаж буй халдварт өвчний дэлхий дахины нөхцөл байдал, цаашдын чиг хандлага, ДЭМБ-ын Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газрын Эрүүл мэндийн ноцтой байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Б.Дуламрагчаа Татаж авах
12:10 – 12:20 Монгол улс дахь Зоонозын халдварт өвчний төлөв байдал, хариу арга хэмжээний чиглэл ЗӨСҮТ, НЭМТШУА-ны тархвар судлагч, Л.Роломжав Татаж авах
12:20 – 12:30 Зоонозын салбарын лабораторийн сүлжээ, цаашдын хөгжил ЗӨСҮТ, НЛА-ны дарга, У.Өнөрсайхан Татаж авах
Салбар төвүүдийн илтгэлүүд:  
12:30 – 12:40 Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын цар тахлын үеийн хариу арга хэмжээ, сургамж, туршлага Хөвсгөл аймгийн Эрүүл мэндийн газрын дарга М.Үүрийнбаяр Татаж авах
12:40 – 12:50 Цар тахлын үеийн хариу арга хэмжээ, сургамж, туршлага Өмнөговь аймгийн ЗӨСТ-ийн дарга Д.Алтанчимэг Татаж авах
12:50 – 14:00 Үдийн хоол  
Зорилтот илтгэл  
14:00 – 14:30 “Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын тухай, түүнийг байгууллагад хэрэгжүүлэх” Зочин илтгэгч “Амар” сургалтын төв О.Билгүүнзаяа
Салбар төвүүдийн илтгэлүүд:  
14:30 – 14:40 Цар тахлын үеийн хариу арга хэмжээ, сургамж, туршлага Сэлэнгэ аймгийн ЗӨСТ-ийн дарга Н.Эрдэнэбат Татаж авах
14:40 – 14:50 Цар тахлын үеийн хариу арга хэмжээ, сургамж, туршлага Баян-Өлгий ЗӨСТ-ийн дарга Ч.Үржих Татаж авах
Зорилтот илтгэл  
14:50 – 15:10 “Эрүүл мэндийн салбарын цахим платформ түүний хэрэглээ” Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн захирал Б.Нарантуяа Татаж авах
Үндсэн илтгэл:  
15:10 – 15:25 Зоонозын халдварт өвчний байгалийн голомтын тандалт судалгааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх нь ЗӨСҮТ, НЭМТШУА, Биологич, Ц.Ганхуяг Татаж авах
Дүгнэлт хэлэлцүүлэг  
15:25 – 16:00 Чиглүүлэгч: ЗӨСҮТ-ийн ерөнхий захирал Н.Цогбадрах
16:00 – 17:00 Хаалтын үйл ажиллагаа
2022 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдөр  
Чиглүүлэгч: Хөвсгөл аймгийн ЗӨСТ-ийн дарга Б.Уртнасан  
09:30 – 09:45 Зоонозын салбарын хүний нөөцийн хөгжүүлэлт, цаашдын бодлого, ЗӨСҮТ, Б.Отгоннавсо Татаж авах
10:45 – 11:45 Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн 2022-2025 онд хэрэгжүүлэх “Дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө”- тэй уялдуулан орон нутгийн ЗӨСТ-ийг хөгжүүлэх чиглэл, Хэлэлцүүлэг ЗӨСҮТ, Ц.Энхбаяр Татаж авах
11:45 – 12:00 Зөвлөгөөний зөвлөмжийг танилцуулах ЗӨСҮТ-ийн дэд захирал Б.Амгаланбаяр
12:30 – 13:00 2021 оны үйл ажиллагааны хяналт шинжилгээ үнэлгээний дүн танилцуулах ЗӨСҮТ, Ц.Энхбаяр
13:00 – 13:20 Зөвлөгөөний хаалтын үг хэлж, шагнал гардуулах ЗӨСҮТ-ийн ерөнхий захирал Н.Цогбадрах
13:30 – 14:30 Үдийн хоол
2022 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдөр  
10:30 – 14:30 Хөвсгөл аймгийн ЗӨСТ-ийн үйл ажиллаатай танилцах, туршлага хуваалцахЭргэн мэдээлэл 2020 №16  – Татаж авах

Эргэн мэдээлэл 2021 №17  – Татаж авах

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter