Зоонозын өвчин
Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2022.03.22)
198

НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл:
2022 оны 03-р сарын 07-ноос 03-р сарын 22-ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус БНХАУ, Их Британи, Канад, Польш, Румин, АНУ зэрэг улс орны газар нутагт хүний болон нүүдлийн, тэжээвэр шувуудын дунд бүртгэгдсэн (Дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүснэгт 1, зураг 1-ээс харна уу).

Дэлгэрэнгүй

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter