Цаг үеийн
MNS 6458:2014 Химийн хорт болон аюултай бодис хадгалах агуулах урьдчилсан үнэлгээнд хамрагдлаа
177

Тус төвийн 2023 оны төлөвлөгөөний хүрээнд Химийн хорт болон аюултай бодис ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах ажлын хүрээнд , 2023 оны 01-р сарын 05-ны өдөр “Заяа Түшиг Буян”ХХК-тай хамтран ажиллаж, Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн Биоүйлдвэрлэлийн лабораторийн химийн бодис хадгалалтын үйл ажиллагаатай танилцаж, холбогдох ажилтнуудад сургалт зохион байгууллаа.

Нийтлэгдсэн огноо: 2023.01.11

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter