Зөвлөмж
ЭМ-ийн байгууллагууд бусад байгууллагатай хамтарч шүлхийн өвчний голомтод дараах арга хэмжээг зохион байгуулна
383

Голомтын хүрээний хүн ам болон голомтын хариу арга хэмжээнд оролцож байгаа ажилтнуудын эрүүл мэндэд үзлэг хийж, анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлнэ.

Нийтлэсэн огноо: 2018.03.07

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter