• Шувууны томуу
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2019.03.01)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусийн хүн ба шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2019 оны 02-р сарын 16-аас 03-р сарын 01-ний байдлаар Дэлхийн улс орнуудад А хүрээний вирусээр үүсгэгдсэн хүний өвчлөл бүртгэгдээгүй ба шувууны өвчлөлийн нийт 5удаагийн дэгдэлт Хятад (1), Тайвань (4) улсад бүртгэгдсэн байна (Хүснэгт 2). Дэлгэрэнгүй

  419
 • Шувууны томуу
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2019.02.16)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусийн хүн ба шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2019 оны 02-р сарын 01-ээс 02-р сарын 16-ны байдлаар Дэлхийн улс орнуудад А хүрээний вирусээр үүсгэгдсэн хүн ба шувууны өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй байна. Дэлгэрэнгүй

  489
 • Шувууны томуу
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2019.02.01-ний байдлаар)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусийн хүн ба шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2019 оны 01-р сарын 16-аас 02-р сарын 01-ний байдлаар Дэлхийн улс орнуудад А хүрээний вирусээр үүсгэгдсэн хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй ба A(H5N2) вирусээр үүсгэгдсэн шувууны өвчлөл бүртгэгдсэн байна (Хүснэгт 2). Дэлгэрэнгүй

  521
 • Шувууны томуу
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2019.01.16)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусийн хүн ба шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2019 оны 01-р сарын 01-ээс 01-р сарын 16-ны байдлаар Дэлхийн улс орнуудад А хүрээний вирусээр үүсгэгдсэн хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй бол A (H5N6) вирусээр 220, A (H5N2) вирусээр 424 тэжээвэр шувуу өвчилж, үхсэн байна (Хүснэгт 2). Дэлгэрэнгүй

  485
 • Шувууны томуу
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2018 он)

  2018 онд Дэлхийн улс орнуудад шувууны томуугийн хүний өвчлөл A(H7N9) вирусээр үүсгэгдсэн (1), А (H5N6) вирусээр үүсгэгдсэн (4), А (H7N4) вирусээр үүсгэгдсэн (1), А (H9N2) вирусээр үүсгэгдсэн (5) тус тус бүртгэгдэж, А хүрээний H5N1 вирусийн хүний өвчлөл (0) бүртгэгдээгүй байна. НЭГ. 2018 онд бүртгэгдсэн шувууны томуугийн А (Н5N1) вирусийн хүний өвчлөлийн тохиолдол ба нас баралт: ...read more →

  676
 • Шувууны томуу
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2018 оны 4-р улирлын байдлаар)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний (H5N1) вирусийн хүний өвчлөлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл: 2018 оны Дөрөвдүгээр улирлын байдлаар Номхон далайн баруун бүсийн 4 оронд хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй байна (Хүснэгт 1). ХОЁР. 2003 оноос хойш бүртгэгдсэн шувууны томуугийн хүний өвчлөл ба нас баралт: 2003 оноос 2018 оны Дөрөвдүгээр улирал хүртэлх хугацаанд дэлхийн 16 улсад шувууны томуугийн ...read more →

  536
 • Шувууны томуу
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2018 оны 3-р улирлын байдлаар)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний (H5N1) вирусын хүний өвчлөлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл: 2018 оны Гуравдугаар улирлын байдлаар Номхон далайн баруун бүсийн 4 оронд хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй байна (Хүснэгт 1). Дэлгэрэнгүй

  371
 • Шувууны томуу
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2018 оны 2-р улирлын байдлаар)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний (H5N1) вирусын хүний өвчлөлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл: 2018 оны Хоёрдугаар улирлын байдлаар Номхон далайн баруун бүсийн 4 оронд хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй байна (Хүснэгт 1). Дэлгэрэнгүй

  1251
 • Шувууны томуу
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ 2018 оны 01-р улирлын байдлаар

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний (H5N1) вирусын хүний өвчлөлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл: 2018 оны нэгдүгээр улирлын байдлаар Номхон далайн баруун бүсийн 4 оронд хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй байна (Хүснэгт 1). Дэлгэрэнгүй

  799
 • Шувууны томуу
  Шувууны томуу өвчний тохиолдол, тархалтын нэгдсэн мэдээ (2017 он)

  2017 онд Дэлхийн улс орнуудад шувууны томуугийн А хүрээний H5N1 вирусын хүний өвчлөл (4), зэрлэг болон тэжээвэр шувуудын дундах өвчлөл (146565), A (H7N9) вирусын хүний өвчлөл (756) тус тус бүртгэгдсэн бол А (H5N6) вирусын хүний өвчлөл нэмж бүртгэгдээгүй байна. Дэлгэрэнгүй

  1296
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter