Зоонозын өвчин
Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2022.07.08)
181

НЭГ. Монгол оронд бүртгэгдсэн шувууны томуугийн сэжигтэй тохиолдлын мэдээлэл:
2022 оны 07-р сарын 01-ээс 07-р сарын 08-ны хооронд шувууны томуугийн холбогдолтой өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдээгүй. (4-р хуудаснаас урьдчилан
сэргийлэх зөвлөмжтэй танилцана уу.)

Дэлгэрэнгүй

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter