Зоонозын өвчин
Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2022.07.29)
25

НЭГ. Монгол оронд бүртгэгдсэн шувууны томуугийн сэжигтэй тохиолдлын мэдээлэл:
2022 оны 07-р сарын 09-өөс 07-р сарын 29-ний хооронд шувууны томуугийн холбогдолтой өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдээгүй.

Дэлгэрэнгүй

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter