ЗӨСТ
Хугацаат цэргийн албан хаагчдад сургалт хийлээ
331

Өмнөговь аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төвөөс зорилтот бүлгийн хүн амыг зоонозын халдварт өвчнүүдээс урьдчилан сэргийлэх мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор  Ардын армийн 167 дугаар ангийн цэргийн албан хаагч нийт 153 хүнд “Зоонозын халдвараас сэргийлэх нь” сэдэвт 2 цагийн сургалт хийж, 765 ширхэг санамж тараалаа.

Сургалтыг салаа хооронд нь өрсөлдүүлж асуулт, хариултын хэлбэрээр зохион байгуулсан нь цэргүүдийн оролцоог идэвхжүүлсэн,  мэдлэгийг бататгасан ач холбогдолтой ажил боллоо.

Өмнөговь аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв

Нийтлэгдсэн огноо: 2018.12.17

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter