Зоонозын өвчин
Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.01.11)
183

НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2019 оны 01 дүгээр сарын 11-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 6 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 4(66%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 1(17%) хумхаа, 1(17%) ям
өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдээд байна.

Дэлгэрэнгүй 

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter