Зоонозын өвчин
Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.04.05)
223

НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2019 оны 4 дүгээр сарын 05-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 95 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 50(52.6%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 38(40%) хачигт халдвар, боом 1(1.0%), 2(2.1%) хумхаа, 1(1.0%) ям, 2(2.1%) денги, 1(1.0%) бэтэг өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн байна.

Дэлгэрэнгүй

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter