ЗӨСТ
Архангай аймгийн ЗӨСТ гамшгаас хамгаалах команд штабын сургуульд оролцлоо
385

Архангай аймгийн Онцгой байдлын газар 2019 оны 05-р сарын 15-16-ны өдрүүдэд Өлзийт  сумд гамшгаас хамгаалах команд штабын сургуулилт зохион байгууллааа. Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургуульд ЗӨСТ-ийн мэргэжилтнүүд оролцож, сумын онцгой комиссын бүрэлдхүүн, мэргэжлийн ангийн 70 гаруй хүнд “Зоонозын халдварт өвчний өнөөгийн байдал, сумын гамшгаас хамгаалах штабын хэрэгжүүлэх арга хэмжээ” сэдвээр хичээл зааж, санамж, зурагт хуудсаар  ханган  газар хөдлөлт, хүн, малын боом өвчнөөр цагийн байдал зарлан дадлага сургууль хийлээ. Мөн газар хөдлөлтийн үед хүн эмнэлгийг нүүлгэн шилжүүлж, хээрийн эмнэлэг дэлгэн үзүүлэх сургууль зохион байгууллаа.

Архангай аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв

Нийтлэгдсэн огноо: 2019.05.22

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter