ЗӨСТ
Ус, намгийн шувуудын ажиглалт хийлээ
333

Дундговь аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв 2019 оны 05-р сарын 22-23-ны өдрүүдэд ус, намгийн шувуудын ажиглалт тооллогыг хийж гүйцэтгэв. Тус судалгаанд Дундговь аймгийн Адаацаг сумын Сүм хөх бүрд, Цагаандэлгэр сумын Их Цэгээний нуурыг хамруулж, 3 баг, 5 овог, 10 төрөл, 11 зүйлийн 523 ус намгийн шувуу тоологдлоо. Ажиглалтын үед хөдөлгөөний идэвх муутай, ноомойрсон, зан байдал, дуу авианы өөрчлөлттэй, өвчилсөн шинж тэмдэгтэй болон үхсэн шувууд тааралдаагүй.

Дундговь аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв

Нийтлэгдсэн огноо: 2019.05.24

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter