Зоонозын өвчин
Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.05.31)
683

НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2019 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 620 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 87(14%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 518(83.5%) хачигт
халдвар, 4(0.6%) боом, 3(0.5%) тарваган тахал, 2(0.3%) хумхаа, 1(0.2%) ям, 2(0.3%) денги, 3(0.5%) бэтэг өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн байна.

Дэлгэрэнгүй

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter