ЗӨСТ
“Хөгжлийн бэрхшээл ба шийдэл” сургалт зохион байгуулагдлаа
280

Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний дэд бүтцийг сайжруулах, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2019 оны 9 дүгээр сараас 3 сарын хугацаатай зохион байгуулж буй “Эерэг хандлага Ээлтэй дэд бүтэц” аяны хүрээнд  2019 оны 11-р сарын 08-ны өдөр Хөвсгөл аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төвд аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын мэргэжилтэн “Хөгжлийн бэрхшээл ба шийдэл” сэдэвт сургалт зохион байгуулж, тус төвийн эмч, мэргэжилтнүүд хамрагдлаа.

Хөвсгөл аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв

Нийтлэгдсэн огноо: 2019.11.20

 

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter