Зоонозын өвчин
Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2020.01.17)
498

НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 4 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан. Эдгээрийн 1(25%) хачигт халдвар, 1(25%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 2(50%) бэтэг
өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн байна.

Дэлгэрэнгүй

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter