Зөвлөгөө
COVID-19 буюу шинэ короновирусийн сэжигтэй тохиолдлын яаралтай дуудлагын биксэнд байх хэрэглэгдэхүүн
2555

Эрүүл мэндийн сайдын 2020 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 19 тоот албан даалгаврын хэрэгжилтийн хүрээнд сэжигтэй тохиолдлоос зохих сорьцыг цаг алдалгүй цуглуулж, тээвэрлэхэд нэн түрүүнд анхаарч яаралтай дуудлагын бэлэн байдлын биксэнд зайлшгүй байх хэрэглэгдэхүүнийг хангаж ажиллахад анхаарна уу

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter