Цаг үеийн
‘Олон улсад итгэмжлэгдсэн үндэсний баг’ ЗӨСҮТ-д ажиллаж байна
629

Биоаюулгүй байдлыг хангах үндэсний хорооны дэргэдэх ‘Олон улсад итгэмжлэгдсэн үндэсний баг’ 2020 оны 03-р сарын 13-20-ны өдрүүдэд  тус төвийн  лабораторид ажиллаж байна.

Уг ажлын хүрээнд ЗӨСҮТ-ийн лабораторид ашиглагдаж байгаа 12, явуулын авто лабораторийн 1 нийт 13  Биоаюулгүйн II түвшний кабинетуудыг 4 төрлийн аргаар зориулалтын тусгай тоног төхөөрөмжөөр шалгаж, үнэлгээ хийж байна.

Нийтлэгдсэн огноо: 2020.03.16

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter