Зоонозын өвчин
Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2020.04.17)
682

НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2020 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 182 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан. Эдгээрийн 121(66.5%) хачигт халдвар, 50(27.5%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 10(5.5%) бэтэг, 1(0.5%) хумхаа өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн6

Дэлгэрэнгүй

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter