ЗӨСТ
Сургагч багшийг бэлтгэлээ
261

Өмнөговь аймгийн ЗӨСТ-ийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу Өмнөговь аймгийн Баяндалай, Сэврэй, Баян-Овоо сумдад “Зоонозын халдвараас сэргийлэх нь” сэдэвт сургагч багш бэлтгэх сургалт зохион байгууллаа. Уг сургалтад дээрх сумдын онцгой комиссын гишүүд болох нийт 60 хүн хамрагдлаа. Мөн 786 ширхэг санамж, зурагт хуудас тарааж, сургалт сурталчилгааны ажлыг гүйцэтгэлээ. Тус сумдын онцгой комиссын болон эрүүл мэндийн төвийн бэлэн байдлыг шалган зөвлөгөө өгөн холбогдох зөрчил дутагдлыг газар дээр нь засуулах арга хэмжээ авч ажилласан.

Өмнөговь аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв

Нийтлэгдсэн огноо: 2020.09.24

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter