Зөвлөгөө
Галзуу өвчин: Багш нарт зориулсан гарын авлага
355

Энэхүү гарын авлага нь сургалтын багц материалын нэг хэсэг бөгөөд нохойноос өөрийгөө хамгаалах талаар хэрхэн заах зааварчилгаа болно. Сургуулийн сурагчдад эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын талаар мэдлэг олгоход дараах зурагт хуудас, гарын авлагыг ашиглах боломжтой. Мөн иймэрхүү хэлбэрээр байгаль орчин, амьтдын талаар мэдлэг олгож болох юм гэсэн санааг хүргүүлж байна.

Гарын авлагыг эндээс татаж авах

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter