Зоонозын өвчин
Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2021.06.07)
1812

НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл:
2021 оны 05-р сарын 21-нээс 2021 оны 06-р сарын 07-ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Лесотогийн Вант Улс, Литва, Герман зэрэг улс орны шувууны аж ахуйд илэрсэн байна (Хүснэгт 1. Зураг 1. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын тархалт болон вирусын хэлбэр).

Дэлгэрэнгүй

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter