ЗӨСТ
Дундговь амгийн ЗӨСТ 126404 м.кв талбайд голомтын халдваргүйжүүлэлт хийлээ
233

Зоонозын өвчин судлалын төвийн хариу арга хэмжээний баг 2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар Ковид-19 халдварын сэжигтэй болон батлагдсан тохиолдолтой холбогдуулан Сайнцагаан, Эрдэнэдалай, Дэрэн, Гурвансайхан, Дэлгэрхангай сумдад ажиллан  халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг зохион байгууллаа

416 объектын 41783 м.кв талбайд урьдчилан сэргийлэх халдваргүйжүүлэлт, аж ахуй нэгж байгууллагын  360 объектын 77768, айл өрхтэй холбоотой 141 объектын  21220 м.кв, шинжилгээний цэг, тусгаарлах байр, тусгаарлах эмнэлэгийн 151 объектын 20681 м.кв, 466 тээврийн хэрэгслийн 6735 м.кв,  нийт 1118 объектын  126404 м.кв талбайд голомтын халдваргүйжүүлэлт хийн халдварын эрсдлийг бууруулж ажиллалаа.

Дундговь аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв

Нийтлэгдсэн огноо: 2021.07.09

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter