Зоонозын өвчин
Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2021.09.21)
1396

НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл:
2021 оны 9-р сарын 06-21 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус ХБНГУ, БНХАУ, Франц, Пакистан, Люксембург зэрэг улсын газар нутагт зэрлэг болон тэжээвэр шувууд, амьтдын дунд бүртгэгдсэн. (Хүснэгт 1. Зураг 1. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын тархалт болон вирусын хэлбэр).

Дэлгэрэнгүй

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter