Зоонозын өвчин
Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2021.10.29)
493

НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл:
2021 оны 9-р сарын 21 нээс 10-р сарын 29 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус ХБНГУ, Итали, Англи, Дани, Чех, ОХУ, Казахстан зэрэг улсын газар нутагт нүүдлийн зэрлэг болон тэжээвэр шувуудын дунд бүртгэгдсэн. (Хүснэгт 1. Зураг 1. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын тархалт болон вирусын хэлбэр). 

Дэлгэрэнгүй

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter