ЗӨСТ
Сайнцагаан сумын нохдын дунд дотоод шимэгчийн халдваржилт тогтоох судалгаа хийлээ
1137

Дундговь аймгийн ЗӨСТ-өөс нохойгоор дамжих халдварын тандалт судалгааг Сайнцагаан сумд гүйцэтгэлээ. Тус тандалт судалгааны хүрээнд Сайнцагаан сумын иргэдээс нохойгоор дамжих халдварын талаар мэдлэг хандлагын судалгааг авч, Сайнцагаан сумаас түүвэрлэсэн нохдын баасны 100 сорьцонд гельментийн өндөг илрүүлэх шинжилгээг хийхэд  4 сорьц (4%)-д Taeniidae –ийн өндөг илрэв.

Дундговь аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв

Нийтлэгдсэн огноо: 2021.12.23

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter