ЗӨСТ
Дундговь аймгийн ЗӨСТ нохдын дунд дотоод шимэгчийн халдваржилт тогтоох судалгаа хийлээ
259

Дундговь аймгийн ЗӨСТ нь 2022 оны төлөвлөгөөий дагуу  Дундговь аймгийн Сайнцагаан, Дэлгэрцогт, Дэрэн сумын төвийн эзэнтэй нохдын дунд нохойгоор дамжих халдварын тандалт судалгааг хийж, гүйцэтгэлээ.

Судалгаагаар Сайнцагаан , Дэлгэрцогт, Дэрэн сумаас түүвэрлэсэн эзэнтэй нохдын баасны 200 сорьцонд гельментийн өндөг илрүүлэх шинжилгээг хийхэд  9 сорьц (4,5%)-д Taeniidae –ийн өндөг илрэв.

Дундговь аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв

Нийтлэгдсэн огноо 2022.10.07

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter