Цаг үеийн
‘Химийн бодисын эрсдэлийн үед авах хариу арга хэмжээ’ сургалт зохион байгууллаа
648

Химийн бодис асгарсан үед авах арга хэмжээний талаар ажлын байрны дадлага сургалт зохион байгууллаа. Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн тухай хууль,  Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуульд заасны дагуу уг сургалт явагдлаа. Сургалтаар асгарсан цацагдсан бодисын цомгийн хэрэглээ,  хамгаалах хувцас хэрэглэлийг зөв өмсөх, тайлах, аюултай хог хаягдлыг хэрхэн аюулгүй цуглуулах, устгах талаар мэдлэгээ бататгалаа.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter