ЗӨСТ
Хамтарсан баг сумдад зөвлөн туслах ажил зохион байгууллаа
585

Хөвсгөл аймгийн Улаан загалмайн хороо, Онцгой байдлын газар, ЗӨСТ хамтран 01-р сарын 19-20-ны өдрүүдэд Тосонцэнгэл, Их-Уул, Тариалан сумдад мэргэжил арга зүйн зөвлөн туслах ажлыг зохион байгуулан нийт 96 албан хаагчдыг хамруулан Зоонозын халдварт өвчний талаар мэдээлэл хийж, үйл ажиллагаагаа танилцуулан, санамж гарын авлагаар ханган ажиллалаа. Мөн дээрх 3 сумын дуудлагын бэлэн байдлыг хангах ажлын гүйцэтгэлд хяналт үнэлгээ хийж зөвлөн тусалж, хамгаалах өмсгөл өмсөх, тайлах дадлага хийлгэж зааварчилгаа өглөө.

Хөвсгөл аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter