Цаг үеийн
15 аймгийн зөст-ийн дарга, мэргэжилтэнд мэдээлэл хийлээ
197

МУ-ын Засгийн газрын 2017 оны 10-р сарын 30-ны өдрийн 01 дүгээр албан даалгавар, “Зөрчлийн тухай шинэ хууль”-ийн талаар 15 аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төвүүдийн дарга, мэргэжилтнүүдэд мэдээлэл хийн, хэлэлцүүлэг хийлээ.
Мөн энэ үеэр “Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй”, “Албан хэрэг хөтлөлт” сэдвээр сургалт хийлээ.

Нийтлэсэн огноо: 2017.11.14

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter