Цаг үеийн
Гамшгийн аюулын дуут дохиогоор бэлэн жагслаа
988

Монгол улсын засгийн газрын 2011 оны 339 дүгээр тогтоол “Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохио дамжуулах журам”, 2011 оны 340 дүгээр тогтоол “Гамшгийн үеийн дайчилгаа, нүүлгэн шилжүүлэх журам”-ын дагуу жил бүрийн 03-р сарын 4 дэх Пүрэв гаригт гамшгийн аюулыг зарлан мэдээллэх дохиогоор дадлага сургуулийг орон даяар зохион байгуулдаг. “Гамшгаас хамгаалах тухай” хуульд заасан үүргийн дагуу ЗӨСҮТ нь гамшгийн аюулын тухай дуут дохиогоор ажиллах дадлага сургуулилтыг тусгай хөтөлбөр боловсруулан бэлэн байдлыг шалган зохион байгууллаа.
Мөн орон нутаг дахь харъяа ЗӨСТ-үүд орон нутагтаа бэлэн байдлыг ханган ажиллаж, онц сайн гэсэн үнэлгээ авлаа.

Өмнөговь аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв

Завхан аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв

Нийтлэсэн огноо: 2018.03.30

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter