Зоонозын өвчин
Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2018.06.08)
359

НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2018 оны 6 дугаар сарын 08-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчний сэжигтэй байж болзошгүй нийт 827 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 61(7.4%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 757(91.5%) хачигт халдвар, 2(0.3%) бэтэг, 1(0.1%) хумхаа, 6(0.7%)-ийг боомын хүний өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол эзэлж байна.

Дэлгэрэнгүй

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter