Зоонозын өвчин
Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2018.07.20)
402

НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2018 оны 7 дугаар сарын 20-ний өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчний сэжигтэй байж болзошгүй нийт 1060 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 88(8.3%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 963(90.8%) хачигт халдвар,  2(0.2%) бэтэг, 1(0.1%) хумхаа, 6(0.6%)-ийг боомын хүний өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол эзэлж байна.

Дэлгэрэнгүй

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter