• Шувууны томуу
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2017.09.30-ны байдлаар)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний (H5N1) вирусын хүний өвчлөлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл: 2017 оны 09-р сарын 16-аас 09-р сарын 30-ны хүртэлх хугацаанд Номхон далайн баруун бүсийн 4 оронд хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй байна. (Хүснэгт 1) Дэлгэрэнгүй

  787
 • Шувууны томуу
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2017.09.15-ны байдлаар)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний (H5N1) вирусын хүний өвчлөлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл: 2017 оны 09-р сарын 01-ээс 09-р сарын 15-ны хүртэлх хугацаанд Номхон далайн баруун бүсийн 4 оронд хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй байна. (Хүснэгт 1) Дэлгэрэнгүй

  928
 • Шувууны томуу
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2017.08.31-ний байдлаар)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний (H5N1) вирусын хүний өвчлөлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл: 2017 оны 08-р сарын 16-аас 08-р сарын 31-ний хүртэлх хугацаанд Номхон далайн баруун бүсийн 4 оронд хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй байна.(Хүснэгт 1) Дэлгэрэнгүй

  755
 • ЗӨСТ
  Шувууны томуу өвчний тандалт судалгаа хийлээ

  АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлагийн “Шинээр тархаж буй цар тахал  хөтөлбөр”-өөс санхүүжүүлэн хэрэгжүүлж буй PREDECT-2 төслийн хүрээнд Архангай аймгийн Өгийнуур сумын Өгий, Дойт нууруудад 2017 оны 08 дугаар сарын 23-26-нд  Зэрлэг амьтадыг хамгаалах нийгэмлэг, Улсын мал эмнэлэг ариун цэврийн төв лаборатори, Архангай аймгийн Мал эмнэлгийн хэлтэс, Зоонозын өвчин судлалын төв хамтран “Шувууны томуу өвчин”-ний тандалт ...read more →

  1094
 • Шувууны томуу
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2017.08.15-ны байдлаар)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний (H5N1) вирусын хүний өвчлөлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл: 2017 оны 08-р сарын 01-ээс 08-р сарын 15-ны хүртэлх хугацаанд Номхон далайн баруун бүсийн 4 оронд хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй байна.(Хүснэгт 1) Дэлгэрэнгүй

  806
 • Шувууны томуу
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2017.07.31-ний байдлаар)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний (H5N1) вирусын хүний өвчлөлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл: 2017 оны 07-р сарын 16-аас 07-р сарын 31-ний хүртэлх хугацаанд Номхон далайн баруун бүсийн 4 оронд хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй байна. (Хүснэгт 1) Дэлгэрэнгүй

  780
 • Шувууны томуу
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2017.07.15)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний (H5N1) вирусын хүний өвчлөлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл: 2017 оны 07-р сарын 01-ээс 07-р сарын 15-ны хүртэлх хугацаанд Номхон далайн баруун бүсийн 4 оронд хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй байна. (Хүснэгт 1) Дэлгэрэнгүй

  846
 • Шувууны томуу
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2017.06.30)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний (H5N1) вирусын хүний өвчлөлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл: 2017 оны 06-р сарын 16-аас 06-р сарын 30-ны хүртэлх хугацаанд Номхон далайн баруун бүсийн 4 оронд хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй байна. (Хүснэгт 1) Дэлгэрэнгүй

  853
 • Шувууны томуу
  ШУВУУНЫ ТОМУУГИЙН ХАЛДВАРЫН МЭДЭЭ (2017.06.15)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний (H5N1) вирусын хүний өвчлөлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл: 2017 оны 06-р сарын 01-ээс 06-р сарын 15-ны хүртэлх хугацаанд Номхон далайн баруун бүсийн 4 оронд хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй байна. (Хүснэгт 1) Дэлгэрэнгүй

  863
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter