• Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2018.06.15)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2018 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчний сэжигтэй байж болзошгүй нийт 875 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 64(7.3%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 802(91.7%) хачигт халдвар, 2(0.2%) бэтэг, 1(0.1%) хумхаа, 6(0.7%)-ийг боомын хүний өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол эзэлж байна. Дэлгэрэнгүй

  688
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2018.06.08)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2018 оны 6 дугаар сарын 08-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчний сэжигтэй байж болзошгүй нийт 827 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 61(7.4%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 757(91.5%) хачигт халдвар, 2(0.3%) бэтэг, 1(0.1%) хумхаа, 6(0.7%)-ийг боомын хүний өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол эзэлж байна. Дэлгэрэнгүй

  629
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2018.05.31)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2018 оны 5 дугаар сарын 31-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчний сэжигтэй байж болзошгүй нийт 764 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 60(7.8%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 696(91.1%) хачигт халдвар, 2(0.3%) бэтэг, 1(0.1%) хумхаа, 5(0.6%)-ийг боомын хүний өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол эзэлж байна. Дэлгэрэнгүй

  661
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2018.05.25)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2018 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчний сэжигтэй байж болзошгүй нийт 725 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 59(8.1%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 658(90.7%) хачигт халдвар, 2(0.3%) бэтэг, 1(0.1%) хумхаа, 5(0.7%)-ийг боомын хүний өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол эзэлж байна. Дэлгэрэнгүй

  631
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2018.05.18)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2018 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчний сэжигтэй байж болзошгүй нийт 613 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 58(9.5%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 547(89.2%) хачигт халдвар, 2(0.3%) бэтэг, 1(0.2%) хумхаа, 5(0.8%)-ийг боомын хүний өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол эзэлж байна. Дэлгэрэнгүй

  692
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2018.05.11)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2018 оны 5 дугаар сарын 11-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчний сэжигтэй байж болзошгүй нийт 535 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 57(10.6%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 471(88%) хачигт халдвар, 2(0.4%) бэтэг, 1(0.2%) хумхаа, 4(0.7%)-ийг боомын хүний өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол эзэлж байна. Дэлгэрэнгүй

  694
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2018.05.04)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2018 оны 5 дугаар сарын 04-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчний сэжигтэй байж болзошгүй нийт 395 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 56(14%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 332(84%) хачигт халдвар, 2(0.5%) бэтэг, 1(0.3%) хумхаа, 4(1.2%)-ийг боомын хүний өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол эзэлж байна. Дэлгэрэнгүй

  1095
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2018.04.27)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2018 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчний сэжигтэй байж болзошгүй нийт 317 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 55(17.4%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 255(80.4%) хачигт халдвар, 2(0.6%) бэтэг, 1(0.3%) хумхаа, 4(1.3%)-ийг боомын хүний өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол эзэлж байна. Дэлгэрэнгүй

  862
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2018.04.20)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2018 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчний сэжигтэй байж болзошгүй нийт 236 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 53(22.4%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 176(74.6%) хачигт халдвар, 2 (0.8%) бэтэг, 1(0.4%) хумхаа, 4(1.7%)-ийг боомын хүний өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол эзэлж байна. Дэлгэрэнгүй

  835
 • Зоонозын өвчин
  Мал, амьтны галзуу өвчний 2017 оны жилийн эцсийн мэдээ

  Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг УМЭҮГ-ын мэдээгээр 2017 онд Монгол улсын хэмжээнд 247 мал, амьтан галзуу өвчнөөр өвчилсөн нь өмнөх жилийн үзүүлэлтээс 6.88%-иар өссөн дүнтэй байна. Мөн сүүлийн 5 жилийн дундаж (431.2)-тай харьцуулбал 1.74 дахин цөөн мал, амьтан өвчилжээ. Тархалтын хувьд 2016 онд 14 аймгийн 72 сум, Улаанбаатар хотын 2 дүүрэгт өвчлөл бүртгэгдэж байсан бол 2017 ...read more →

  2776
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter