Зоонозын өвчин
Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.07.19)
515

НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2019 оны 7 дугаар сарын 19-ний өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 799 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 100(12.5%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 681(85.2%) хачигт
халдвар, 5(0.6%) боом, 5(0.6%) тарваган тахал, 2(0.3%) хумхаа, 1(0.1%) ям, 2(0.3%) денги, 3(0.4%) бэтэг өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн байна.

Дэлгэрэнгүй

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter