Зоонозын өвчин
Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.04.26)
585

НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ
Улсын хэмжээнд 2019 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 291 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 75(25.8%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 206(70.8%) хачигт
халдвар, 4(1.4%) боом, 2(0.7%) хумхаа, 1(0.3%) ям, 2(0.7%) денги, 1(0.3%) бэтэг өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн байна.

Дэлгэрэнгүй

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter