• Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.05.31)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 620 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 87(14%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 518(83.5%) хачигт халдвар, 4(0.6%) боом, 3(0.5%) тарваган тахал, 2(0.3%) хумхаа, 1(0.2%) ям, 2(0.3%) денги, 3(0.5%) бэтэг өвчний сэжигтэй тохиолдол тус ...read more →

  582
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.05.16)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 504 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 82(16.3%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 409(81.1%) хачигт халдвар, 4(0.8%) боом, 3(0.6%) тарваган тахал, 2(0.4%) хумхаа, 1(0.2%) ям, 2(0.4%) денги, 1(0.2%) бэтэг өвчний сэжигтэй тохиолдол тус ...read more →

  672
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.05.10)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 439 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 80(18.2%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 346(78.8%) хачигт халдвар, 4(0.9%) боом, 3(0.6%) тарваган тахал, 2(0.4%) хумхаа, 1(0.7%) ям, 2(0.4%) денги, 1(0.4%) бэтэг өвчний сэжигтэй тохиолдол тус ...read more →

  466
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.04.26)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 291 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 75(25.8%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 206(70.8%) хачигт халдвар, 4(1.4%) боом, 2(0.7%) хумхаа, 1(0.3%) ям, 2(0.7%) денги, 1(0.3%) бэтэг өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн байна. ...read more →

  499
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.04.12)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 157 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 65(41.4%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 84(53.5%) хачигт халдвар, 2(1.3%) боом, 2(1.3%) хумхаа, 1(0.6%) ям, 2(1.3%) денги, 1(0.6%) бэтэг өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн байна. ...read more →

  477
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.04.05)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 4 дүгээр сарын 05-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 95 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 50(52.6%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 38(40%) хачигт халдвар, боом 1(1.0%), 2(2.1%) хумхаа, 1(1.0%) ям, 2(2.1%) денги, 1(1.0%) бэтэг өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн байна. ...read more →

  250
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.03.29)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 3 дугаар сарын 29-ний өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 68 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 48(70.5%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 13(19%) хачигт халдвар, боом 1(1.5%), 2(3%) хумхаа, 1(1.5%) ям, 2(3%) денги, 1(1.5%) бэтэг өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн байна. ...read more →

  215
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.03.25)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 55 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 43(78.1) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 7(12.7%) хачигт халдвар, 2(3.6%) хумхаа, 1(1.8%) ям, 1(1.8%) денги, 1(1.8%) бэтэг өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй

  284
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.03.15)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 51 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 40(78.4) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 6(11.7%) хачигт халдвар, 2(3.9%) хумхаа, 1(2%) ям, 1(2%) денги, 1(2%) бэтэг өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй

  191
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.03.07)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 3 дугаар сарын 07-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 49 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 39(79.6) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 5(10.2%) хачигт халдвар, 2(4.1%) хумхаа, 1(2%) ям, 1(2%) денги, 1(2%) бэтэг өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй

  187
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter