• Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.11.22)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 1002 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан. Эдгээрийн 841(83.9%) хачигт халдвар, 123(12.3%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 8(0.8) боом, 7(0.7%) тарваган тахал, 4(0.4%) хумхаа, 1(0.1%) ям, 5(0.5%) денги, 10(1.0%) бэтэг, 3(0.3%) бруцеллез өвчний сэжигтэй тохиолдол ...read more →

  245
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.11.15)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 998 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан. Эдгээрийн 121(12.1%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 839(84.0%) хачигт халдвар, 8(0.8%) боом, 7(0.7%) тарваган тахал, 4(0.4%) хумхаа, 1(0.1%) ям, 5(0.5%) денги, 10(1.0%) бэтэг, 3(0.3%) бруцеллез өвчний сэжигтэй тохиолдол ...read more →

  284
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.11.08)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 986 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 115(11.7%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 837(84.8%) хачигт халдвар, 8(0.8%) боом, 7(0.7%) тарваган тахал, 3(0.3%) хумхаа, 1(0.1%) ям, 5(0.5%) денги, 7(0.7%) бэтэг, 3(0.3%) бруцеллез өвчний сэжигтэй ...read more →

  257
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.11.01)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 982 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 114(11.6%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 836(85.1%) хачигт халдвар, 8(0.8%) боом, 7(0.7%) тарваган тахал, 3(0.3%) хумхаа, 1(0.1%) ям, 5(0.5%) денги, 5(0.5%) бэтэг, 3(0.3%) бруцеллез өвчний сэжигтэй ...read more →

  245
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.10.25)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 981 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 114(11.7%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 836(85.2%) хачигт халдвар, 7(0.7%) боом, 7(0.7%) тарваган тахал, 3(0.3%) хумхаа, (0.1%) ям, 5(0.5%) денги, 5(0.5%) бэтэг, 3(0.3%) бруцеллез өвчний сэжигтэй ...read more →

  206
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.09.20)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 9 дүгээр сарын 20-ний өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 949 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 108(11.4%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 812(85.7%) хачигт халдвар, 6(0.6%) боом, 7(0.7%) тарваган тахал, 2(0.2%) хумхаа, 1(0.1%) ям, 4(0.4%) денги, 5(0.5%) бэтэг, 3(0.3) бруцеллез өвчний сэжигтэй ...read more →

  430
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.09.13)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 9 дүгээр сарын 13-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 947 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 108(11.4%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 812(85.7%) хачигт халдвар, 6(0.6%) боом, 7(0.7%) тарваган тахал, 2(0.2%) хумхаа, 1(0.1%) ям, 4(0.4%) денги, 5(0.5%) бэтэг, 3(0.3) бруцеллез өвчний сэжигтэй ...read more →

  402
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.09.06)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 9 дүгээр сарын 06-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 933 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 106(11.4%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 802(86.1%) хачигт халдвар, 6(0.6%) боом, 7(0.7%) тарваган тахал, 2(0.2%) хумхаа, 1(0.1%) ям, 4(0.4%) денги, 4(0.4%) бэтэг, 1(0.1) бруцеллез өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн ...read more →

  321
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.08.09)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 8 дугаар сарын 09-ний өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 883 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 104(11.8%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 758(85.8%) хачигт халдвар, 6(0.7%) боом, 7(0.8%) тарваган тахал, 2(0.2%) хумхаа, 1(0.1%) ям, 2(0.2%) денги, 3(0.3%) бэтэг өвчний сэжигтэй тохиолдол тус ...read more →

  535
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.08.02)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 8 дугаар сарын 02-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 861 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 104(12.1%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 737(85.6%) хачигт халдвар, 5(0.6%) боом, 7(0.8%) тарваган тахал, 2(0.2%) хумхаа, 1(0.1%) ям, 2(0.2%) денги, 3(0.3%) бэтэг өвчний сэжигтэй тохиолдол тус ...read more →

  353
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter