• Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.04.26)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 291 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 75(25.8%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 206(70.8%) хачигт халдвар, 4(1.4%) боом, 2(0.7%) хумхаа, 1(0.3%) ям, 2(0.7%) денги, 1(0.3%) бэтэг өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн байна. ...read more →

  446
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.04.12)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 157 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 65(41.4%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 84(53.5%) хачигт халдвар, 2(1.3%) боом, 2(1.3%) хумхаа, 1(0.6%) ям, 2(1.3%) денги, 1(0.6%) бэтэг өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн байна. ...read more →

  413
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.04.05)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 4 дүгээр сарын 05-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 95 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 50(52.6%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 38(40%) хачигт халдвар, боом 1(1.0%), 2(2.1%) хумхаа, 1(1.0%) ям, 2(2.1%) денги, 1(1.0%) бэтэг өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн байна. ...read more →

  209
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.03.29)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 3 дугаар сарын 29-ний өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 68 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 48(70.5%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 13(19%) хачигт халдвар, боом 1(1.5%), 2(3%) хумхаа, 1(1.5%) ям, 2(3%) денги, 1(1.5%) бэтэг өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн байна. ...read more →

  188
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.03.25)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 55 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 43(78.1) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 7(12.7%) хачигт халдвар, 2(3.6%) хумхаа, 1(1.8%) ям, 1(1.8%) денги, 1(1.8%) бэтэг өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй

  235
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.03.15)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 51 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 40(78.4) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 6(11.7%) хачигт халдвар, 2(3.9%) хумхаа, 1(2%) ям, 1(2%) денги, 1(2%) бэтэг өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй

  161
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.03.07)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 3 дугаар сарын 07-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 49 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 39(79.6) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 5(10.2%) хачигт халдвар, 2(4.1%) хумхаа, 1(2%) ям, 1(2%) денги, 1(2%) бэтэг өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй

  152
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.02.22)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 2 дугаар сарын 22-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 43 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 35(81.4%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 4(9.3%) хачигт халдвар, 1(2.3%) хумхаа, 1(2.3%) ям, 1(2.3%) денги, 1(2.3%) бэтэг өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй 

  196
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.02.15)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 2 дугаар сарын 15-ний өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 38 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 31(81.6%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 4(10.5%) хачигт халдвар, 1(2.6%) хумхаа, 1(5.3%) ям өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн. Дэлгэрэнгүй

  327
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2019.02.02)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2019 оны 02 дүгээр сарын 01-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 23 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 17(74%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 4(17.4%) хачигт халдвар, 1(4.3%) хумхаа, 1(4.3%) ям өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдээд байна. Дэлгэрэнгүй

  188
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter