• Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2021.06.30)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2021 оны 06-р сарын 07-оос 06-р сарын 30-ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус ОХУ, БНХАУ-ын газар нутагт нүүдлийн шувуудын дунд илэрсэн байна (Хүснэгт 1. Зураг 1. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын тархалт болон вирусын хэлбэр). Дэлгэрэнгүй

  1872
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2021.06.07)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2021 оны 05-р сарын 21-нээс 2021 оны 06-р сарын 07-ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Лесотогийн Вант Улс, Литва, Герман зэрэг улс орны шувууны аж ахуйд илэрсэн байна (Хүснэгт 1. Зураг 1. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын тархалт болон вирусын хэлбэр). Дэлгэрэнгүй

  1737
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2021.05.21)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2021 оны 05-р сарын 07-21-ний хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Словак, Өмнөд Африк, Мали, Герман, Болгар, Румин, Төвөд зэрэг улс орны шувууны аж ахуйд болон зэрлэг шувуудын дунд илэрсэн байна. (Хүснэгт 1. Зураг 1. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын тархалт болон вирусын хэлбэр). Дэлгэрэнгүй

  1553
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2021.04.15)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2021 оны 04 сарын 04-15 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус ОХУ, Украйн, Герман, Өмнөд Африк, БНХАУ зэрэг улс орны шувууны аж ахуйд болон зэрлэг шувуудын дунд илэрсэн байна (Хүснэгт 1. Зураг 1. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын тархалт болон вирусын хэлбэр). Дэлгэрэнгүй

  1286
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2021.03.23)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2021 оны 3 дугаар сарын 8-22 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Афканистан, Эстони, Нигер, Швед, Кувейт зэрэг улс орны шувууны аж ахуйд болон зэрлэг шувуудад илэрсэн. Дэлгэрэнгүй

  1450
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2021.02.16)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2021 оны 2 дугаар сарын 1-15 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус БНХАУ, Өмнөд Солонгос, Болгар, Латви, Украйн, Герман зэрэг улс орны шувууны аж ахуйд болон зэрлэг шувуудад илэрсэн. Дэлгэрэнгүй

  1561
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2021.02.01)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2021 оны 1 дүгээр сарын 18 наас 2 дугаар сарын 01 ний хүртэлх хугацаанд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Чех, Япон, Дани, Кувейт, Иран, Герман зэрэг улс орны шувууны аж ахуйд илэрсэн. Дэлгэрэнгүй

  1735
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2021.01.18)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2021 оны 01 сарын 04-18 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Камбож, Орос, Өмнөд Солонгос, Вьетнам, Тайвань, Унгар, Польш зэрэг улс орны шувууны аж ахуйд болон зэрлэг шувуудад илэрсэн байна (Хүснэгт 1, Зураг 1. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын тархалт болон вирусын хэлбэр). Дэлгэрэнгүй

  1793
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2021.01.04)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2020 оны 12-р сарын 21-ээс 2021 оны 01-р сарын 04-ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Япон, Энэтхэг, Европын холбооны хэд хэдэн улс оронд шувууны аж ахуйд болон зэрлэг шувуудад илэрсэн байна (Хүснэгт 1. Зураг 1. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын тархалт болон вирусын хэлбэр). ...read more →

  1395
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2020.12.22)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2020 оны 12-р дугаар сарын 07-21 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Европын холбооны хэд хэдэн улс оронд шувууны аж ахуйд болон нүүдлийн шувуудад илэрсэн байна (Хүснэгт 1. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын тархалт болон вирусын хэлбэр). Дэлгэрэнгүй

  1194
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter