• Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2021.01.18)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2021 оны 01 сарын 04-18 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Камбож, Орос, Өмнөд Солонгос, Вьетнам, Тайвань, Унгар, Польш зэрэг улс орны шувууны аж ахуйд болон зэрлэг шувуудад илэрсэн байна (Хүснэгт 1, Зураг 1. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын тархалт болон вирусын хэлбэр). Дэлгэрэнгүй

  1692
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2021.01.04)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2020 оны 12-р сарын 21-ээс 2021 оны 01-р сарын 04-ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Япон, Энэтхэг, Европын холбооны хэд хэдэн улс оронд шувууны аж ахуйд болон зэрлэг шувуудад илэрсэн байна (Хүснэгт 1. Зураг 1. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын тархалт болон вирусын хэлбэр). ...read more →

  1353
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2020.12.22)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2020 оны 12-р дугаар сарын 07-21 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Европын холбооны хэд хэдэн улс оронд шувууны аж ахуйд болон нүүдлийн шувуудад илэрсэн байна (Хүснэгт 1. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын тархалт болон вирусын хэлбэр). Дэлгэрэнгүй

  1132
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2020.12.07)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2020 оны 11-р дүгээр сарын 23 наас 12-р дугаар сарын 07 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус БНХАУ, Япон, Өмнөд Солонгос, Европын холбооны хэд хэдэн улс оронд ихэвчлэн нүүдлийн шувуудад илэрсэн байна. Өмнөд Солонгос улс нүүдлийн шувуудын дунд тандалт судалгааг хийж, шувууны сангаснаас түргэвчилсэн ...read more →

  1169
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2020.11.23)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2020 оны 11-р дүгээр сарын 9-23 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Казахстан, Япон, Өмнөд Солонгос, Европын холбооны хэд хэдэн улс оронд шувууны аж ахуй болон зэрлэг шувуудад илэрсэн. Дэлгэрэнгүй

  1067
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2020.11.09)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2020 оны 10 дугаар сарын 26 наас 11 дүгээр сарын 9 ний хүртэлх хугацаанд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Израиль, Япон, Өмнөд Солонгос, Их Британи, ОХУ зэрэг улс орны шувууны аж ахуйд илэрсэн. Дэлгэрэнгүй

  1135
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2020.09.28)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2020 оны 9 дүгээр сарын 14-28 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Казакстан, ОХУ-н шувууны аж ахуйд илрээд байна. Казакстан улсад 7 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 67794 тэжээмэл шувууд, ОХУ-д 5 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 5 нүүдлийн зэрлэг шувууд өртсөн байна (хүснэгт 1, зураг 1). Казакстан ...read more →

  1458
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2020.09.14)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусийн шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2020 оны 8 дугаар сарын 31 нээс 9 дүгээр сарын 14 ны хүртэлх хугацаанд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Вьетнам улсын шувууны аж ахуйд илрээд байна. Вьетнам улсад 2 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 6471 тэжээмэл шувууд өртсөн байна (хүснэгт 1, зураг 1). Дэлгэрэнгүйг энд дарж үзнэ ...read more →

  1358
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2020.08.31)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусийн шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2020 оны 8 дугаар сарын 17-31 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Австрали, Орос зэрэг улс орны шувууны аж ахуйд илрээд байна. Австрали улсад 2 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 45631, Орос улсад 3 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 543 тэжээмэл шувууд өртсөн байна (хүснэгт 1, зураг 1). ...read more →

  1257
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2020.08.17)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусийн шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2020 оны 8 дугаар сарын 3-17 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Австрали, ОХУ-д зэрэг улс орны зэрлэг шувууд болон шувууны аж ахуйд илрээд байна. Австрали улсад 4 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 406000, ОХУ-д 2 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 186 тэжээмэл болон зэрлэг шувууд өртсөн байна ...read more →

  1255
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter