• Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2020.09.14)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусийн шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2020 оны 8 дугаар сарын 31 нээс 9 дүгээр сарын 14 ны хүртэлх хугацаанд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Вьетнам улсын шувууны аж ахуйд илрээд байна. Вьетнам улсад 2 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 6471 тэжээмэл шувууд өртсөн байна (хүснэгт 1, зураг 1). Дэлгэрэнгүйг энд дарж үзнэ ...read more →

  1272
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2020.08.31)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусийн шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2020 оны 8 дугаар сарын 17-31 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Австрали, Орос зэрэг улс орны шувууны аж ахуйд илрээд байна. Австрали улсад 2 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 45631, Орос улсад 3 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 543 тэжээмэл шувууд өртсөн байна (хүснэгт 1, зураг 1). ...read more →

  1197
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2020.08.17)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусийн шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2020 оны 8 дугаар сарын 3-17 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Австрали, ОХУ-д зэрэг улс орны зэрлэг шувууд болон шувууны аж ахуйд илрээд байна. Австрали улсад 4 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 406000, ОХУ-д 2 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 186 тэжээмэл болон зэрлэг шувууд өртсөн байна ...read more →

  1188
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2020.08.03)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусийн шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2020 оны 6 дугаар сарын 22 ноос 8 дугаар сарын 03-ыг хүртлэх хугацаанд шувууны томуугийн А хүрээний вирусын өвчлөлийн тохиолдол Филлипин улсад 1 бүртгэгдэж 39161 тэжээмэл шувууд өвчилж үхсэн байна (Хүснэгт 1). Дэлгэрэнгүйг энд дарж үзнэ үү.

  784
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2020.06.22)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2020 оны 6 дугаар сарын 8-22 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Унгар, Болгар зэрэг улс орны шувууны аж ахуйд илрээд байна. Унгар улсад 2 удаа өвчлөл бүртгэгдэж 132800, Болгар улсад 1 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 78943 тэжээмэл шувууд өртсөн байна (хүснэгт 1, зураг 1). ...read more →

  1176
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2020.06.09)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2020 оны 5 дугаар сарын 25 наас 6 дугаар сарын 08 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирусээр үүсгэгдсэн шувууны өвчлөл Энэтхэг, Тайвань зэрэг улс оронд илрээд байна. Энэтхэг улсад 9 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 240, Тайвань улсад 1 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 24103 тэжээмэл болон зэрлэг ...read more →

  1210
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2020.05.25)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2020 оны 5 дугаар сарын 11-25-ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Герман, Румин, Ирак, Тайвань зэрэг улс орны шувууны аж ахуйд илрээд байна. Германд 2 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 20156, Румин улсад 1 удаа өвчлөл бүртгэгдэж 18699, Ирак улсад 1 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 59700, Тайвань ...read more →

  1148
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2020.05.12)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2020 оны 4 дүгээр сарын 27-ноос 5- дугаар сарын 11-ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус АНУ, Унгар, Итали, Ирланд, Вьетнам зэрэг улс орны шувууны аж ахуйд илрээд байна. АНУ -д 1 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 34160, Унгар улсад 4 удаа өвчлөл бүртгэгдэж 32130, Итали улсад ...read more →

  1199
 • Зоонозын өвчин
  Зоонозын халдварт өвчний мэдээ (2020.05.02)

  НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ Улсын хэмжээнд 2020 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 364 яаралтай дуудлагыг хүлээн авсан. Эдгээрийн 284(78%) хачигт халдвар, 61(16.7%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 18(4.9%) бэтэг, 1(0.2%) хумхаа өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн. Дэлгэрэнгүй

  859
 • Зоонозын өвчин
  Шувууны томуугийн халдварын мэдээ (2020.04.27)

  НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусийн шувууны өвчлөлийн хураангуй мэдээлэл: 2020 оны 4 дүгээр сарын 13-27-ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Вьетнам, Болгар, Унгар, Тайвань зэрэг улс орны шувууны аж ахуйд илрээд байна. Вьетнамд 10 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 2221, Болгар улсад 2 удаа өвчлөл бүртгэгдэж 1345, Унгар улсад 9 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 85415, Тайвань ...read more →

  989
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter