• ЗӨСТ
  Шувууны тандалт судалгаа хийж гүйцэтгэлээ

  Архангай аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төвийн 2019 оны шинжилгээний  төлөвлөгөөний дагуу 2019 оны 09-р сарын 12-оос Архангай аймгийн Тариат сумын Тэрхийн цагаан нуур, Өгийнуур сумын Дойт, Өгий зэрэг нууруудад ус, намгийн шувуудын тандалт судалгааг хийж гүйцэтгэлээ. Уг тандалтаар нүүдлийн шувууд олноор цуглардаг 11 цэгт газарт шувууны тооллого хийж, шувууны зүйлийн бүрдлийг тогтоон, үхсэн шувууны хайгуул ...read more →

  11
 • ЗӨСТ
  Байгалийн голомт хяналтын хайгуул шинжилгээ хийлээ

  Өмнөговь аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төвийн мэргэжилтнүүд зүүн говийн өр голомтодшинжилгээг 2019 оны 09-р сарын 09-15-ны хооронд байгалийн голомт хяналтын хайгуул хийж гүйцэтгэлээ. Тус шинжилгээгээр мэрэгч амьтдын тархалт, хөдөлгөөн, агуулагч, дамжуулагчдын зүйлийн бүрдэл, нягтшил, экологи, популяцийн бүтцийг тогтоох судалгаа хийлээ.  Голомтот нутгаас мэрэгч амьтан, гадны шимэгч, гулгидасны нийт 140 сорьц ийлдэс судлалын шинжилгээнд дээжлэв. Мөн ...read more →

  11
 • ЗӨСТ
  Тандалт судалгаа хийлээ

  Баянхонгор аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв 2019 оны 09-р сарын 11-ний өдөр гахай, шувуугаар дамжих халдварт өвчний хүн амын дундах тандалт судалгааг Баянхонгор аймгийн Баацагаан сумын Баянсайр 7-р багт, ус намгийн шувуудын ажиглалт тооллогыг Бөөнцагаан нууранд хийж гүйцэтгэлээ. Тус хүн амын дундах асуумж судалгаанд 60 хүнийг хамруулж, шувуугаар дамжих халдварт өвчнөөс сэргийлэх сургалт хийж, санамж ...read more →

  18
 • ЗӨСТ
  Хайгуул хяналтын шинжилгээ хийлээ

  Архангай аймгийн ЗӨСТ-ийн мэргэжилтнүүд Архангай аймгийн Тамирын цурав  Хөхнуурын  өр голомтод 2019 оны төлөвлөгөөний дагуу тарваган тахлын  хайгуул хяналтын шинжилгээг 2019 оны 08-р сарын 21-31-ний хооронд хийж гүйцэтгэлээ. Тус шинжилгээгээр мэрэгч амьтдын тархалт хөдөлгөөн, агуулагч, дамжуулагчдын зүйлийн бүрдэл, нягтшил, экологи, популяцийн бүтцийг тогтоох судалгаа хийлээ.  Голомтот нутгаас мэрэгч амьтан, гадны шимэгч, гулигдасны нийт 219 сорьц ...read more →

  23
 • ЗӨСТ
  БНХАУлсын судлаачидтай хамтран ажиллав

  Монгол улсын ЭМЯамны харъяа ЗӨСҮТ нь БНХАУ-ын Бээжин хот дахь Хорио цээр хяналтын академи, ӨМӨЗО-ны хилээр орох, гарахыг хянан шалгах хорио цээрийн товчоотой “Мэрэгчээр болон хачгаар дамждаг халдварт өвчний  судалгаа” хийх хамтарсан гэрээний дагуу БНХАУлсын Улиастай хотын  Зүүн хатавчийн боомт орчим тархсан мэрэгч амьтны зүйлийн бүрдэл, тархалтыг тогтоож, хоёр улсын хилийн бүсээр дамжих халдварт өвчний ...read more →

  51
 • ЗӨСТ
  БНХАУлсын судлаачидтай хамтран ажиллав

  Монгол улсын ЭМЯамны харъяа ЗӨСҮТ нь БНХАУ-ын Бээжин хот дахь Хорио цээр хяналтын академи, ӨМӨЗО-ны хилээр орох, гарахыг хянан шалгах хорио цээрийн товчоотой “Мэрэгчээр болон хачгаар дамждаг халдварт өвчний  судалгаа” хийх хамтарсан гэрээний дагуу Халхгол сумын “Сүмбэр”-ийн боомт, БНХАУлсын Манжуур хотын Аялал жуулчлалын Эрүүл мэндийн төв Рашаан хотын рашаантын боомт, Чинхова хотын гаалийн албаны судлаачидтай ...read more →

  79
 • ЗӨСТ
  Ариутгал халдваргүйтгэлийн үйлчилгээ үзүүлллээ

  Хэнтий аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв 2019 оны 09-р сарын 04-06-ны өдрүүдэд Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр, Дархан, Баянмөнх суманд үйл  ажиллагаа явуулж буй сургууль, цэцэрлэг, худалдаа үйлчилгээний газруудад зоонозын гаралтай халдварт өвчний халдварын эрсдлийг бууруулах зорилгоор мэрэгчгүйтгэл, шимэгчгүйтгэлийн ажлыг зохион байгууллаа. Тус мэргэчгүйтгэл, шимэгчгүйтгэлийн хүрээнд 8000 м2 талбайд мэргэчгүйтгэл, 342 м2 талбайд шавьж устгал, 4165 м2 ...read more →

  41
 • ЗӨСТ
  Тарваган тахлын байгалийн голомтын тандалт шинжилгээ хийлээ

  Хөвсгөл аймгийн ЗӨСТ 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу 2019 оны 08-р сарын 13-27-ны өдрийг дуустал 14 хоногт 9 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр Цагаан-Уул, Баянзүрх сумын нутагт тарваган тахлын байгалийн голомтын хайгуул болон гүнзгийрэл шинжилгээг хийж гүйцэтгэв. Гүнзгийрэл шинжилгээгээр Цагаан-Уул, Баянзүрх сумын нутаг Согоот-Булнайн өр голомтын 10 секторт 26 удаа хайгуул хийж махчин шувууны гулгидас, гадны шимэгч ...read more →

  29
 • ЗӨСТ
  Тарваган тахлын тандалт хийлээ

  Баянхонгор аймгийн ЗӨСТ-ийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу 2019 оны 08-р сарын 05-аас 08-р сарын 23-ны өдрүүдэд Баянхонгор аймгийн Өлзийт сумын Түй-Шаргалжуутын цурав голомтын 36000 га талбайд тарваган тахлын тандалт судалгааг хийж гүйцэтгэлээ. Тус тандалт судалгаагаар тарваган тахал өвчний агуулагч болох мэрэгчдийн зүйлийн бүрдэл, нягтшил, тархалт болон тарваган тахлын байгалийн голомтын төлөв байдал, эпизоотын ...read more →

  54
 • ЗӨСТ
  Өмнөговь аймгийн Гашуун сухайт боомтод мэрэгчгүйтгэл хийлээ

  Өмнөговь аймгийн ЗӨСТ 2019 оны 8-р сарын 27-28ны өдөр Гашуун сухайт боомтод Зоонозын гаралтай халдварын байгалийн голомтын эрсдлийг бууруулах зорилгоор мэрэгчгүйтгэл хийлээ. Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвөөс өмнө жилүүдэд хийсэн судалгаагаар тухайн боомтод тарваган тахал болон түүнтэй хам тохиолдох халдварын агуулагч болох жижиг мэрэгч амьтад ихээр тархсан байгаа нь тогтоосон. Мэрэгчгүйтгэлийг бромедлион хор болон хавх, ...read more →

  62
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter