• Ажлын байрны зар
  Нээлттэй ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

  Ажлын байрны нэр Шимэгч судлагч Байгууллага, тасаг нэгж Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв – Нийгмийн эрүүл мэнд, тандалт, шуурхай удирдлагын алба Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Амьтан (мэрэгч, туулай хэлбэртэн, бүүрэг, бөөс, хачиг, шумуул)-ны төрөл, зүйл тодорхойлох, популяцийн судалгаа хийх Зоонозын өвчний байгалийн голомтын хяналт, тандалтыг нотолгоонд үндэслэн төлөвлөх, тандан судлах, хянах, үр дүнг тооцох Зоонозын халдварын ...read more →

  446
 • Ажлын байрны зар
  Нээлттэй ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

  Ажлын байрны нэр Генетикч судлаач Байгууллага, тасаг нэгж Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв, Эрдэм шинжилгээ, сургалт, мэдээлэл технологийн алба Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Зоонозын өвчний тодорхой сэдвээр (молекул биологи, генетикийн чиглэлээр) бие даасан болон хамтарсан судалгааг гүйцэтгэх; Зоонозын өвчний тэргүүлэх чиглэлээр болон тулгамдаж буй асуудлаар ШУТ-ийн болон олон улсын судалгааны төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажилд оролцох, гүйцэтгэх; ...read more →

  769
 • Ажлын байрны зар
  Нээлттэй ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

  Ажлын байрны нэр    Дуудлага хяналтын бага эмч  Байгууллага, тасаг нэгж Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн Нийгмийн эрүүл мэнд, тандалт, шуурхай удирдлагын алба Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Зоонозын өвчний дуудлагын бэлэн байдлыг хангах Өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол гарсан үед шуурхай мэдээлэл хүлээн авч хариу арга хэмжээг хэрэгжүүлэх Үйл явдалд суурилсан тандалтын болон яаралтай дуудлагын тусламж үйлчилгээнд хөтлөгдөж байгаа ...read more →

  276
 • Ажлын байрны зар
  Нээлттэй ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

  Ажлын байрны нэр   Амьтан маллагч Байгууллага, тасаг нэгж Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв – Нийгмийн эрүүл мэнд, тандалт, шуурхай удирдлагын алба Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Амьтны эрүүл мэндийг тогтмол хянах, горимын дагуу хооллох, арчлах, амьтантай ажиллах ёс зүйг баримтлах Амьтны байрны хэвийн үйл ажиллагааг хангах, тохижилт, үйлчилгээ хийх, хариуцах Тусламж үйлчилгээний чанарын тасралтгүй байдлыг хангах, аюулгүй ...read more →

  292
 • Ажлын байрны зар
  Нээлттэй ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

  Ажлын байрны нэр  Аюулгүй байдал, эрсдэл хариуцсан менежер Байгууллага, тасаг нэгж  Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн Чанар, аюулгүй байдал, хяналт үнэлгээний алба Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагааны явцад дотоод  болон гадаад хүчин зүйлийн нөлөөллөөс үүсч болох эрсдэлийн хүчин зүйлс, шалтгаан, үр дагаварыг тогтоох, эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх замаар үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байлдлыг хангаж, тусламж, үйлчилгээний ...read more →

  291
 • Ажлын байрны зар
  Нээлттэй ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

  Ажлын байрны нэр    Олгогч-Эм зүйч  Байгууллага, тасаг нэгж Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн Санхүү, хангамж, нөөцийн алба Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Эм, бараа материал хариуцаж хүлээн авах, түгээх; Нөөцийн нөхөн хангалт хийх, шинэчлэх, захиалга өгөх; Гамшиг, нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдал үүссэн үед  хариу арга хэмжээний нөөцийн бэлэн байдлыг хангах; Нөөцийн агуулахын үйл ажиллагааны тасралтгүй ...read more →

  239
 • Ажлын байрны зар
  Нээлттэй ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

  Ажлын байрны нэр   Цахилгаанчин-мужаан Байгууллага, тасаг нэгж Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв- Санхүү, хангамж, нөөцийн алба Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Байгууллагын цахилгаан сүлжээний хэвийн ажиллагааг байнга хянаж, үйл ажиллагаандаа хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлагыг баримтлан ажиллана. Дэд станцын болон барилга байгууламжуудын цахилгааны тоног төхөөрөмж, гал хамгаалагчууд, тог таслагчуудын бүрэн бүтэн байдлыг  хариуцна. Албан тушаалын ангилал ...read more →

  229
 • Ажлын байрны зар
  Нээлттэй ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

  Ажлын байрны нэр Сантехникийн слесарь Байгууллага, тасаг нэгж Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв – Санхүү, хангамж, нөөцийн алба Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Байгууллагын дулаан, цэвэр бохир усны шугам сүлжээний хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах; Төвийн инженерийн шугам сүлжээг байнга хянаж, обьектод үзлэг хийн, гарсан доголдол саатлыг цаг алдалгүй шуурхай засварлаж хэвийн ажиллагаанд оруулах; Захиргаа, аж ахуй, алба, эмч ...read more →

  227
 • Ажлын байрны зар
  Нээлттэй ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

  Ажлын байрны нэр   Эдийн засагч Байгууллага, тасаг нэгж Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв- Санхүү, хангамж, нөөцийн алба Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Төвийн үйл ажиллагааны үр дүн, үр ашгийн судлагаа хийх, бүтээгдэхүүн үйл ажиллагааны өртөг тооцох, байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой эдийн засгийн тооцоолол, дүн шинжилгээгээ хийх, төлбөр тооцоог нарийн хянах, нягт нямбай боловсруулж дүгнэх Төсвийн төсөл боловсруулах, ...read more →

  339
 • Ажлын байрны зар
  Нээлттэй ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

  Ажлын байрны нэр   Албаны дарга – Захиргаа  Байгууллага, тасаг нэгж Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв – Захиргаа алба Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Төвийн ба албаны чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, ойрын болон хэтийн төлөвлөлт, эрх зүйн баримтын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, төвийн хөгжлийн төлөвлөлтийг хийх, байгууллагын үнэт зүйлс, соёлыг төлөвшүүлэх, хамт олныг зөв зохион байгуулах, гадаад хамтын ажиллагаа, ...read more →

  691
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter