• Ажлын байрны зар
  Нээлттэй ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

  Ажлын байрны нэр   Тархвар судлагч  Байгууллага, тасаг нэгж Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв – Нийгмийн эрүүл мэнд, тандалт, шуурхай удирдлагын алба Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Хот орчмын болон алсын яаралтай дуудлагын бэлэн байдлыг хангах, мэргэжлийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх Эрт сэрэмжлүүлэх хариу арга хэмжээ авах, эрсдэлийн удирдлагаар хангах Эрсдэлт бүлгийн хүн амын дунд зоонозын халдварт өвчний ...read more →

  347
 • Ажлын байрны зар
  Нээлттэй ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

  Ажлын байрны нэр Сантехникийн слесарь Байгууллага, тасаг нэгж Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв-Санхүү, хангамж, нөөцийн алба Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Байгууллагын дулаан, цэвэр бохир усны шугам сүлжээний хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах; Төвийн инженерийн шугам сүлжээг байнга хянаж, обьектод үзлэг хийн, гарсан доголдол саатлыг цаг алдалгүй шуурхай засварлаж хэвийн ажиллагаанд оруулах; Захиргаа, аж ахуй, алба, тасаг, эмч ...read more →

  291
 • Ажлын байрны зар
  Нээлттэй ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

  Ажлын байрны нэр    Олгогч-Эм зүйч  Байгууллага, тасаг нэгж Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн Санхүү, хангамж, нөөцийн алба Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Эм, бараа материал хариуцаж хүлээн авах, түгээх; Нөөцийн нөхөн хангалт хийх, шинэчлэх, захиалга өгөх; Гамшиг, нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдал үүссэн үед  хариу арга хэмжээний нөөцийн бэлэн байдлыг хангах; Нөөцийн агуулахын үйл ажиллагааны тасралтгүй ...read more →

  272
 • Ажлын байрны зар
  Нээлттэй ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

  Ажлын байрны нэр Хуулийн зөвлөх Байгууллага, тасаг нэгж Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн Захиргааны алба Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Хууль эрх зүйн зөвлөгөө, мэдээллээр хангах Тушаал, шийдвэрийн боловсруулалтын зөвлөгөө, хяналтыг хийх ЗӨСҮТ-ээс бусад байгууллагатай байгуулах гэрээ, санамж бичгийг хянаж санал, дүгнэлт өгөх Эрх зүйн маргаанд ЗӨСҮТ-ийг төлөөлөх Байгууллагын дотоод үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллах  Албан тушаалын ангилал (цалин) ...read more →

  242
 • Ажлын байрны зар
  Нээлттэй ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

  Ажлын байрны нэр    Дуудлага хяналтын бага эмч  Байгууллага, тасаг нэгж Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн Нийгмийн эрүүл мэнд, тандалт, шуурхай удирдлагын алба Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Зоонозын өвчний дуудлагын бэлэн байдлыг хангах Өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол гарсан үед шуурхай мэдээлэл хүлээн авч хариу арга хэмжээг хэрэгжүүлэх Үйл явдалд суурилсан тандалтын болон яаралтай дуудлагын тусламж үйлчилгээнд хөтлөгдөж байгаа ...read more →

  219
 • Ажлын байрны зар
  Нээлттэй ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

  Ажлын байрны нэр    Олгогч-Эм зүйч  Байгууллага, тасаг нэгж Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн дэргэдэх Нөөцийн агуулах Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Эм, бараа материал хариуцаж хүлээн авах, түгээх; Нөөцийн нөхөн хангалт хийх, шинэчлэх, захиалга өгөх; Гамшиг, нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдал үүссэн үед  хариу арга хэмжээний нөөцийн бэлэн байдлыг хангах; Нөөцийн агуулахын үйл ажиллагааны тасралтгүй байдлыг ...read more →

  559
 • Ажлын байрны зар
  Нээлттэй ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

  Ажлын байрны нэр   Үйлчлэгч Байгууллага, тасаг нэгж Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв- Ариутгал, халдваргүйтгэл, биоүйлдвэрлэлийн тасаг Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Байгууллагын цэвэрлэгээ үйлчилгээг заавар, журам, стандартын дагуу чанартай хийж гүйцэтгэх; Тусламж үйлчилгээний чанарын тасралтгүй байдлыг хангаж, дэглэмийн зааврын дагуу ажиллах; Байгууллагын бусад үйл ажиллагаанд оролцох Албан тушаалын ангилал (цалин) ТҮ-1 /Эрүүл мэндийн салбарын бусад/ Орон тоо   ...read more →

  434
 • Ажлын байрны зар
  Нээлттэй ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

  Ажлын байрны нэр   Үйлчлэгч Байгууллага, тасаг нэгж Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв- Ариутгал, халдваргүйтгэл, биоүйлдвэрлэлийн тасаг Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Байгууллагын цэвэрлэгээ үйлчилгээг заавар, журам, стандартын дагуу чанартай хийж гүйцэтгэх; Тусламж үйлчилгээний чанарын тасралтгүй байдлыг хангаж, дэглэмийн зааврын дагуу ажиллах; Байгууллагын бусад үйл ажиллагаанд оролцох Албан тушаалын ангилал (цалин) ТҮ-1 /Эрүүл мэндийн салбарын бусад/ Орон тоо   ...read more →

  851
 • Ажлын байрны зар
  Нээлттэй ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

  Ажлын байрны нэр   Тархвар судлагч  Байгууллага, тасаг нэгж Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв – Нийгмийн эрүүл мэнд, тандалт, шуурхай удирдлагын алба Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Хот орчмын болон алсын яаралтай дуудлагын бэлэн байдлыг хангах, мэргэжлийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх Эрт сэрэмжлүүлэх хариу арга хэмжээ авах, эрсдэлийн удирдлагаар хангах Эрсдэлт бүлгийн хүн амын дунд зоонозын халдварт өвчний ...read more →

  530
 • Ажлын байрны зар
  Нээлттэй ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

  Ажлын байрны нэр   Бэлдмэлчин  Байгууллага, тасаг нэгж Нэгдсэн лабораторийн алба, Ариутгал халдваргүйтгэл био-үйлдвэрлэлийн тасаг Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Лабораторийн судалгаа шинжилгээний ажлын тасралтгүй байдлыг хангах, шилэн эдлэлийн угаалгыг  чанартай хийж гүйцэтгэх    Албан тушаалын ангилал (цалин)   ТҮЭМ Орон тоо   1 Боловсрол Тусгай дунд түүнээс дээш боловсролтой Нарийн мэргэшил  – Ажлын туршлага Мэргэжлээрээ 2-оос ...read more →

  521
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter