ЗӨСТ
Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд сургалт зохион байгууллаа
191

Өвөрхангай аймгийн ЗӨСТ 2018 оны 09 дүгээр сард аймгийн БОЭТ, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн  эмч, сувилагч нарт “Зоонозын халдварт өвчний голомтын төлөв байдал, тарваган тахал өвчнөөс эрт сэрэмжлүүлэх хариу арга хэмжээ” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж, сэжигтэй дуудлагын бэлэн байдлыг шалгаж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.

Өвөрхангай аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter