ЗӨСТ
Шувууны тандалт судалгаа хийлээ
189

Баянхонгор аймгийн ЗӨСТ 2018 оны 09-р сарын 17-18-ны өдрүүдэд Баянхонгор аймгийн Баацагаан сумын Бөөнцагаан нуурт ус намгийн шувууны тандалт судалгааг хийлээ. Тус намрын ус намгийн шувуудын ажиглалт, тооллогоор нийт 8 овгийн 19 зүйлийн 9340 ус намгийн шувууд тоологдлоо. Уг ажиглалт, тооллого хийх үед шувууны үхдэл зэм таараагүй бөгөөд шувуудын хөдөлгөөн, сонор сэрэмж хэвийн байв.

Баянхонгор аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв

Нийтлэгдсэн огноо: 2018.10.03

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter